Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Проект дотримується локально адаптованого, ітеративного підходу:

  1. Розуміння соціально-екологічної системи, яка найкраще триангульована пошуками літературних джерел, просторовим аналізом, виїздом на місця, дискусіями з адміністраціями біосферних резерватів, а також низкою місцевих та регіональнихсемінарів.
  2. Оцінка вразливості та ризиків проводилась за допомогою відвідуваня ландшафтів, семінарів та воркшопів, напівкількісної оцінки екосистемних послуг та просторового аналізу.
  3. Визначення екосистемних варіантів, які будуть постійно розширюватися та зосереджуватися в ході серії семінарів, дослідження наукової літератури, фокус-групи та інтерактивного навчання. У рамках серії семінарів можуть бути визначені та оцінені цінні заходи орієнтовані на місцевості та дії, засновані на екосистемах.
  4. Визначення пріоритетів та вибір варіантів спеціалізованими фокус-групами та комісією з відбору.
  5. Дизайн проекту, в якому конкретні заходи адаптації на основі екосистемного підходу розробляються та впроваджуються на місцевому рівні, разом з відповідними учасниками модельних проектів. Це буде реалізовано у формі конкурсу ідей з подальшим фінансуванням трьох і більше проектів на один біосферний резерват.
  6. Оцінка результатів, яка здійснюватиметься як внутрішніми, так і незалежними зовнішніми органами та експертами, але це, ймовірно, представлятиме виклик щодо тривалості проекту. Це відкриває можливості для наступних проектів, які супроводжуватимуть реалізовані заходи щоб перевірити їх екологічну, соціальну та економічну ефективність. Це необхідно для того, щоб закрити ітеративний цикл навчання та повторно інтегрувати зміни та нові знання про соціально-екологічні системи та адаптації на основі екосистемного підходудо пункту 1.