Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Українсько-німецький проект

Мета проекту

Українсько-німецький проект співпраці фінансований Фондом Міхаеля Зуккова та Центром еконіки та управління екосистемами при Університеті сталого розвитку Еберсвальде, об'єднавши зусилля, запропонували проект, який би приносив користь трьом українським біосферним резерватам: Деснянському, Шацькому та «Розточчя». Мета полягає в тому, щоб інтегрувати підхід, орієнтований на адаптації на основі екосистем до національного та регіонального планування та дій, що призведе до кращого адаптування землекористування та широкомасштабного сталого розвитку. Міжнародна ініціатива щодо клімату (ІКІ) уряду Німеччини фінансує цей проект з серпня 2018 року. Тривалість проекту, який зараз реалізується партнерами та під егідою «Центр Біосфери» та становить три роки.

Адаптація на основі екосистемного підходу до зміни клімату та регіонального сталого розвитку шляхом розширення можливостей українських біосферних резерватів.

Очікуваний результат - розширення можливостей трьох біосферних резерватів у трьох різних екорегіонах - Деснянський, Розточчя та Західне Полісся - для того, щоб стати взірцями для наслідування, що сприяють впровадженню нового типу участі та адаптивного управління екосистем в навколишньому ландшафті.

Цільові групи

Цільові групи та Проект орієнтований на широке коло заінтересованих сторін (наприклад, місцевих мешканців, землекористувачів, адміністративний персонал біосферних резерватів та бенефіціарів, що надають екосистемні послуги), а також національних та регіональних політиків. Будуть запроваджені та пристосовані нові методи, що дозволяють брати участь заінтересованих сторін для забезпечення довгострокових вигод для всіх учасників. Біосферні резервати мають повноваженнями взаємодіяти з населенням та відповідними суб'єктами, використовуючи відповідні інструменти та концепції, а не лише для того, щоб навчати, а й виступити партнером, що стосується інтересів населення та місцевої економіки. Особливе значення тут має можливість фінансування та тестування стратегій, розроблених у регіоні - інноваційний фонд адаптації на основі екосистемного підходу для заохочення активності місцевого населення.

Діяльність в рамках проекту

Проект був ініційований серією майстер-класів для заінтересованих сторін, в яких брали участь різноманітні суб’єкти - від школярів, лісників до працівників біосферних резерватів. Учасники обмінялися знаннями та думками про місцеві екосистеми та їхні послуги. У першій половині 2019 року було проведено просторовий аналіз територій. З 15 по 17 травня 2019 року в Сумах відбувся експертний семінар, на якому обговорювались та опрацьовувались результати попереднього семінару. Отриманим результатом є перша комплексна діагностика цього району, включаючи виклики функціонуванню екосистем, пов'язані з зміною клімату, а також перший опис потенційних стратегій адаптації до змін клімату.