Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Загальна інформація

Введення карт П. Ібіша в майстерню MARISCO © Деснянський БР

При підготовці семінарів з місцевими мешканцями і семінарів MARISCO за участю місцевих зацікавлених сторін ГІС-експерти виконали просторовий аналіз територій Деснянського, Шацького біосферних резерватів та резервату “Розточчя”, а також їхніх околиць.

Для цього були створені інноваційні карти, які використовують екосистемний підхід і вперше містять інформацію про вплив зміни клімату на місцеві екосистеми.

Таким чином виконаний просторовий аналіз дозволив зробити висновки про розподіл та умови відповідних екосистем та їхніх послуг. Завдяки участі місцевих зацікавлених сторін та пересічних мешканців у семінарах, існуючі знання їхніх учасників, а також їхні побажання та ідеї були включені у карти поточної ситуації та цільові карти. Вони допомагають у пріоритизації території з точки зору їхнього природоохоронного значення і локалізації заходів з екосистемної адаптації до зміни клімату.

Карти поточної ситуації

© Круглов І, Часковський О, Діхте А, Мак К, Ібіш П

Використовуючи сучасні космічні знімки було розроблено класифікацію наземного покриву, яка відображає екосистемні комплекси регіону. Окрім цього, інформація про рельєф, ґрунти та дренованість субстрату була додана вручну (лише в межах території біосферних резерватів + 5 км довкола).

Карти екосисистем відображають відносно невеликі та однорідні екосистеми локальної географічної розмірності – екотопи. Екотоп можна розглядати як поєднання двох наборів екологічних компонентів, який охоплює: 1) фізіотоп, що об’єднує абіотичні характеристики, такі як форма рельєфу, клімат, гідрологічний режим та ґрунти; і 2) біотоп, який включає рослинні угруповання з мікроорганізмами, а також тварин (біоценоз) у визначених географічних межах.

Карта Гідромережі в основному відображає гідрологічний режим, включно з водозборами, поверхневими водами, а також водно-болотні угіддя.

Карта Загроз надає інформацію про втрати деревної біомаси, а також фрагментацію екосистем у відповідних регіонах.

Карти екосистем для трьох біосферних резерватів
Гідрологічні карти трьох біосферних резерватів
Карти загроз для трьох біосферних резерватів

Карти вразливості

© Круглов I, Часковський О, Діхте А, Мак К, Ібіш П

Екосистемні заходи з адаптації мають потенціал та спрямовані на проактивне зменшення ризиків, викликаних кліматичними змінами, шляхом зменшення вразливості та покращення (само-)регулюючої здатності екосистем. Для отримання загального уявлення про їхній просторовий розподіл та вплив на екосистеми в межах біосферних резерватів була виконана оцінка індикаторів стресу. Результати оцінок окремих індикаторів стресу відображені на карті індикаторів стресу, а сукупний їхній вплив – на карті вразливості.

Карти вразливості для трьох біосферних резерватів

Карти температури земної поверхні

Експерт з Потсдамського Інституту Клімату ‑ Др. Штефен Крівальд – створив новітні карти та виконав аналіз температури земної поверхні (середні дані за довгостроковий період).

Температура поверхні землі (ТЗП) є важливою змінною для спостереження за коротко- та довгостроковими змінами клімату у регіональному вимірі. Додатково, вона дозволяє вивчення індивідуальної реакції різних типів наземного покриву на ці кліматичні зміни, внаслідок зміни радіаційного (теплового) балансу земної поверхні. ТЗП може бути виміряна за допомогою даних дистанційного зондування з космосу, аналізуючи інфрачервоні та ближні інфрачервоні канали світлового спектру. Представлений аналіз ґрунтується на двох різних наборах даних: для довгострокового аналізу (2002-2018) використано знімки з супутнику MODIS низької роздільної здатності у 1000 м; та короткострокового аналізу (2013-2018), в основу якого покладено високороздільні 30-метрові космозображення з супутника Landsat 8. Дані MODIS доступні щоденно, в той час як знімки Landsat 8 виконуються раз на два тижні, що значно скорочує кількість доступних знімків.

© Штеффен Крівальд

Усереднене значення ТЗП та відповідне стандартне відхилення обраховані для окремих сезонів та температурних інтервалів. Для уникнення короткотермінових впливів погоди була виконана додаткова нормалізація з просторовим усередненням значень ТЗП. Значення менше 1 вказують на ділянки, що є прохолоднішими за просторове середнє значення, а більші за 1 – теплішим за середнє значення.

Щоб переглянути інтерактивну мапу натисніть сюди.

Щоб перейти на веб-сторінку, щоб завантажити карти температури поверхні, натисніть сюди.

Карти температури поверхні для трьох біосферних резерватів

Карта температури поверхні Деснянського біосферного резервату

Карта температури поверхні біосферного резервату "Розточчя"

Карта температури поверхні Шацького біосферного резервату

Джерела: обробка та аналіз даних І. Крухлова; Базова карта: Google Satellite 2016; Дороги, населені пункти, водні об’єкти: OSM 2020; Виробник А. Діхте