Десняньский Біосферний Резерват

Деснянський біосферний заповідник

Біосферний Резерват Розточчя

Біосферний заповідник Розточчя

Шацький Біосферний Резерват

Біосферний заповідник Шацький

Екосистемні Послуги

Екосистемні послуги - необхідна умова та основа для повноцінного життя людини

Послуги екосистеми мають центральне значення для добробуту людини. Екосистеми забезпечують, наприклад, воду, продукти харчування, захист від стихійних лих або хорошу якість повітря, а також можливості для відпочинку в природі та різноманітні культурні та наукові послуги. В останні роки розуміння екосистемних послуг суттєво змінилося. З одного боку, їх уже розуміють як практично невичерпні «вільні продукти природи», а як цінності, які потрібно зберігати та розвивати. З іншого боку, однобічна зосередженість на наданні послуг поступилася місцем всебічній оцінці.

Постачальні екосистемні послуги - це товари, які виробляються екосистемами та використовуються людиною. Екосистеми забезпечують людей продуктами харчування (наприклад, фруктами та овочами), питною водою, деревиною (наприклад, будівельним матеріалом) та паливом.

Регулюючі екосистемні послуги зараз привертають все більше уваги і мають надзвичайно важливе значення для адаптації до зміни клімату. До них належать послуги, які виникають внаслідок того, що робота екосистем позитивно впливає на якість навколишнього середовища. Очищення повітря та води, запилення, родючі ґрунти, запобігання повеней (наприклад, через утримання води у ґрунтах та рослинах), регулювання клімату та зберігання вуглекислого газу парникових газів чи біологічний контроль боротьби із зараженням та шкідниками.

Культурні екосистемні послуги мають високу актуальність, особливо в сучасному, технологічно орієнтованому суспільстві. Різноманітні ландшафти пропонують високу рекреаційну, навчальну та пригодницьку цінність. Типові екосистем мають комплексний вплив на психіку людини. Таким чином вони також створюють ідентичність та сприяють тому, щоб люди відчували себе пов’язаними зі своїм середовищем існування. Існує взаємодія між багатьма послугами екосистем. Якщо людська промоція однієї послуги послаблює іншу, це називається компромісом. На відміну від цього, якщо просування однієї послуги одночасно посилює й інші послуги, це називається ефектом синергії. Наприклад, компромісом може бути широкомасштабна посадка швидкозростаючих порід дерев. Це сприяє постачанню великої кількості біомаси. Однак це пов'язано із втратою біорізноманіття, процесами ґрунтоутворення та багатьма іншими регулюючими екосистемними послугами. Це збільшує ризик виникнення катастроф і негативно впливає на мікроклімат та ландшафтний водний бюджет. Компромісом, а також синергією можна керувати в ході продуманого та адаптивного управління таким чином, щоб вони зменшили недоліки для суспільства та покращили функціональність екосистем, а отже, і добробут людей, що живуть у них. Наприклад, стік поживних речовин із сільськогогосподарських земель можна зменшити за рахунок мінімізації використання добрив та збереження обробітку ґрунту, або шляхом підтримки прибережних зон. Це можна зробити без надмірних втрат у виробництві продуктів харчування. У той же час покращення такої послуги, як збільшення зберігання поживних речовин шляхом сприяння розвитку вегетативних прибережних зон, також може покращити краєвид ландшафту, захистить від вітру, покращить якість води, біорізноманіття та виробництво рослин, тим самим збільшуючи переваги для суспільства. Різноманітні екосистеми надають необхідні послуги в різній мірі. У ході планування розвитку, заснованого на екосистемах, слід досягти відповідного балансу між збереженням та розвитком усіх екосистем. Екосистемні послуги, які найбільш необхідні та дефіцитні повинні бути цілеспрямовано посилені . Регулюючі екосистемні послуги У минулому люди надавали пріоритет постачальним та культурним екосистемним послугам що надавалисяприродою. Зважаючи на прискорення змін клімату, все більше акцентується на регулюючиих екосистемних послугах. (Само-) регулювання екосистем є в кінцевому рахунку також необхідною умовою їх побутового та основного функціонування. Це єдиний спосіб захистити всі інші послуги, особливо постачальні послуги. У цьому відношенні регулюючі послуги фактично заслуговують найбільшої уваги, і для цього необхідна та надзвичайно важлива адаптація до зміни клімату, що базується на екосистемах.